Vücut Kitle İndeksi

share18

05

2024 14:22:52

Vücut Kitle İndeksi

Vücut kitle indeksi hesaplaması yaparken kilonuzu kilogram olarak alırken, boyunuzu ise metre cinsinden alıyorsunuz. Boyunuzun metre cinsinden karesi kilonuzun bölündüğü zaman çıkan değer size sizin vücut kompozisyonunuz hakkında fikir vermektedir.

Vücut kitle indeksi, vücut kütlesinin, uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.